Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELEM

Az Air France szolgáltatások, nevezetesen a honlapon, a mobil oldalon és a mobilalkalmazásokban elérhető szolgáltatások használata során az adatok kezeléséért felelős Air France gyűjtheti és kezelheti az ön személyes adatait. Az Air France az Air France-KLM cégcsoport tagja. Az Air France és a KLM (Amsterdamweg 55, 1182 GPO Amstelveen) elkötelezettek az utasaik, a lehetséges utasaik és a hűségprogramjai tagjainak és a weboldalaik, mobil oldalaik és mobilalkalmazásaik használóinak magánéletére és adatvédelmére vonatkozó szabályok betartása iránt. Az Air France a honlapon keresztül gyűjtött minden adatot a helyi törvényekkel és az 1978. január 6-i francia adatvédelmi törvény felülvizsgált változatának, valamint az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/EU rendelet vagy „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban kezel. A Flying Blue és BlueBiz hűségprogramokat a KLM-mel együtt kínáljuk. Az Air France és a KLM ezért együttesen felelősek az ön adatainak kezeléséért ezen programok keretében. Az egyes cégek feladatai az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés tekintetében közös megállapodáson alapulnak. Ezen szabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében az Air France kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt, aki a hivatalos kapcsolattartó a francia adatvédelmi hatóság (CNIL) felé. Az Air France emellett megfelelő belső eljárásokat vezetett be az alkalmazottai tudatosságának erősítésére és annak biztosítására, hogy a szabályokat megfelelően végrehajtsák a szervezeten belül.

MIT JELENT AZ AIR FRANCE-NAK AZ ADATAIM VÉDELMÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA?

Az Air France elkötelezett az iránt, hogy magas szintű adatvédelmet biztosítson az ügyfelei, lehetséges ügyfelei és a weboldalai, mobil oldalai és mobilalkalmazásai használói és minden más olyan személy számára, akinek az adatait kezeli. Az Air France elkötelezett az iránt, hogy tiszteletben tartsa az általa kezelt összes adatra vonatkozó szabályokat. Pontosabban: az Air France különösen a következő elveket iránt elkötelezett: • az ön személyes adatait jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kezeljük (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság). • az ön személyes adatait meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és nem kezeljük azokat e célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség). • az ön személyes adatait olyan formában tároljuk, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság). • az ön személyes adatai pontosak és naprakészek, és minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük (pontosság). Az Air France megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy kellően magas szintű biztonságot garantáljon az adatkezelésben rejlő kockázatokkal kapcsolatban a szabályozási igényeknek való megfelelés és az érintett személyek jogainak és adatainak védelme érdekében az adatgyűjtés pillanatától kezdve. Emellett az Air France szerződésben követeli meg az alvállalkozóitól (szolgáltatók, szállítók, stb.) azonos szintű adatvédelem alkalmazását. Végül, az Air France elkötelezett az adatvédelemhez kapcsolódó minden további elvnek való megfelelés iránt, pontosabban azok iránt, amelyek a felhasználási jogokra, az adattárolás időtartamára, valamint a személyes adatok továbbítását érintő kötelezettségekre vonatkoznak.

HOGYAN HASZNÁLJA FEL AZ AIR FRANCE AZ ÁLTALA GYŰJTÖTT ADATOKAT?

1. Hogyan gyűjtjük az ön adatait? Amikor ön az Air France online szolgáltatásait használja, az ön adatait különböző csatornákon keresztül kapjuk meg; pontosabban a weboldalainkon, a mobil oldalainkon és a mobilalkalmazásainkon keresztül, miközben ön böngészik, vásárol vagy online foglalást végez, vagy amikor kitölt egy online űrlapot vagy feliratkozik a hírlevélre, vagy amikor létrehoz egy Air France vagy Flying Blue fiókot, amikor állásra jelentkezik vagy hozzászól a közösségi médiában, amikor kapcsolatba lép az Air France-szal vagy amikor más módon küld nekünk adatokat. 2. Az adatkezelés célja és jogalapjai Az ön személyes adatait elsősorban azért használjuk, hogy lehetővé tegyük az ön számára jegyek foglalását és vásárlását, és hogy bizonyos szolgáltatásokat kínálhassunk önnek: szállítás, piackutatás, vásárlói hűség kialakítása, tevékenységek, értékesítési információ, elégedettségi felmérések, nyereményjátékok szervezése, a repülőtéren vagy a repülés során a felhasználói élmény növelését célzó új termékek és szolgáltatások fejlesztése, statisztikai felmérések, toborzás, ügyfélszolgálat, ügyfelek kéréseinek és/vagy panaszainak kezelése, továbbá a repülésbiztonság és a biztonság biztosítása, valamint a csalás elleni küzdelem. Azokon az eseteken felül, amikor ön hozzájárulást adott (különösen ahhoz, hogy személyes ajánlatokkal keressük meg önt), szükséges adatokat gyűjtenünk önről a fent említett célokra: • a szállítási szerződés teljesítése érdekében; • törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében (különösen a repülésbiztonság biztosítása, a francia vagy külföldi hatóságokkal közösen a kötelező bevándorlási eljárások lefolytatása érdekében ...); • törvényes célokból az Air France érdekében (új szolgáltatások és termékek fejlesztése, hűségprogramok fejlesztése, ügyfélszolgálat fejlesztése...). Pontosabban, az ön adatait az alábbi célokra használjuk: • azért, hogy lehetővé tegyünk az ön számára az Air France honlapon, mobil oldalon és mobilalkalmazásokban elérhető szolgáltatások használatát: felhasználói fiókok létrehozását, e-hírleveleket, foglalások kezelését, támogatást és igények benyújtását, hűségprogramok kezelését, stb.; • azért, hogy zökkenőmentes böngészési élményt biztosítunk a weboldalainkon; • azért, hogy az általunk biztosított információ, értesítések, akciók és egyéb szolgáltatások illeszkedjenek az ön érdeklődéséhez; • azért, hogy javuljunk azáltal, hogy megosztunk bizonyos információt egyes üzleti partnerekkel, ami által jobban megértjük az ön érdeklődését, hogy tájékoztatni tudjuk önt a legújabb ajánlatainkról és egyéb személyre szabott szolgáltatásokról (az ön előzetes hozzájárulásával, amikor ezt megkérjük, és oly módon, hogy ön bármikor leiratkozhat a marketing tevékenységekre vonatkozó előírásoknak megfelelően); • azért, hogy elvégezzük a bevándorlással és vámügyekkel kapcsolatos formalitásokat, megelőzzük a kifizetetlen számlákat, fellépjünk a csalás ellen, és biztosítsuk a repülésbiztonságot és a biztonságot. Az Air France mobilalkalmazásban levő „Útlevél beszkennelése” funkció lehetővé teszi, hogy ön megadja a szükséges személyes adatokat anélkül, hogy azokat kézzel kellene bevinnie. Ez a funkció választható. Az Air France mobilalkalmazásban ön hozzáférhet a névjegyeihez, hogy automatikusan kitöltse az „útitársak” vagy „Flying Blue feliratkozás” űrlapokat. Az ön személyes adatai is automatikusan kitöltésre kerülnek. Ez a funkció választható. Bármilyen esemény, ami a szállítási szerződés teljesítése során történik és veszélyeztetheti a biztonságot vagy a repülésbiztonságot, rögzíthető és nyilvántartható, benyújtott panasz tárgya lehet, és 3 éves utazási tilalmat eredményezhet az Air France által működtetett járatokon.

MENNYI IDEIG TÁROLJÁK AZ ADATAIMAT?

Az Air France elkötelezett az iránt, hogy az ön személyes adatait csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolja. Emellett az Air France az ön személyes adatait a hatályos jogszabályok által meghatározott megőrzési ideig tárolja. Az ilyen megőrzési idő attól a céltól függ, amire az Air France az adatokat kezeli, és figyelemmel van a hatályos szabályozásra, amelyek konkrét megőrzési időtartamokat határoznak meg az adatok bizonyos kategóriái tekintetében, a lehetséges határidőkre, valamint a CNIL által egyes adatkezelési típusok tekintetében kiadott ajánlásokra (például: a 2016. július 21-i 2016-264 számú ajánlás módosításokat vezetett be az ügyfelekre és lehetséges ügyfelekre alkalmazandó automatizált adatkezelésre vonatkozó egyszerűsített nyilatkozat (NS-048) tekintetében; L.232-7. cikk a nemzetbiztonságról az utasadatok francia hatóságoknak való átadása tekintetében, sütik tárolása 13 hónapig a CNIL ajánlása szerint...).

KI HASZNÁLJA FEL AZ AIR FRANCE ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOKAT?

1. Ki használhatja az adatokat? Az Air France honlapján, mobil oldalain és mobilalkalmazásaiban gyűjtött személyes adatok az Air France erre jogosult személyzetével, partnereivel (KLM, SkyTeam, akkreditált utazási irodák, közlekedési vállalatok, autókölcsönző cégek, szállodák, hitelkártya-szolgáltatók, stb.) vagy más kapcsolódó szolgáltatásokat végző szolgáltatókkal közölhetők a fent bemutatott szolgáltatások elvégzése érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezekben a konkrét esetekben az Air France előírja, hogy az alvállalkozói (szolgáltatók, szállítók, stb.) szigorú titoktartási és adatvédelmi szabályzatokat alkalmazzanak. Amint azt a francia és a nemzetközi törvények és rendeletek előírják, az Air France  bármely más légitársasághoz hasonlóan  köteles lehet arra, hogy személyes adatokat adjon át az illetékes helyi hatóságoknak (vámhivatal, bevándorlás hivatal, rendőrség, stb.) mind Franciaországban, mind a tengerentúlon. Ez szükséges lehet például az előírt bevándorlási formalitásoknak való megfeleléshez vagy a terrorizmus és más súlyos bűncselekmények megelőzéséhez és leküzdéséhez. A francia belbiztonsági kódex L.237-7. cikkével összhangban tájékoztatjuk, hogy a légitársaságok kötelezhetők arra, hogy az utasaikról gyűjtött, a jogosult foglaláshoz, bejelentkezéshez és beszálláshoz kapcsolódóan gyűjtött személyes adatait (API/PNR) átadják a francia hatóságoknak a 2014. 09. 26-i keltű 2014-1095. számú rendeletben meghatározott célokra és feltételek szerint. 2. Adattovábbítás az Európai Unión kívülre Előfordulhat, hogy a fent említett felek közül némelyik az Európai Unión kívül található és hozzáférhet az Air France által gyűjtött minden vagy néhány személyes adathoz (név, útlevélszám, utazás részletei, stb.) a szállítási szerződés teljesítése vagy konkrét jogi követelményeknek való megfelelés érdekében. Ebben az esetben az Air France garantálja a legszigorúbb szabályok szerinti magas szintű adatvédelmet különösen az Európai Bizottság mintáján alapuló általános szerződési feltételek eseti aláírása útján vagy a GDPR-nak megfelelő más mechanizmusok alkalmazásával, minden olyan esetben, amikor az ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli olyan szolgáltató kezeli, amelynek országa az Európai Bizottság szerint nem tekinthető úgy, hogy megfelelő szintű védelmet nyújt.

HOGYAN GYAKOROLHATOM A MAGÁNÉLETHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGAIMAT?

Amint azt az informatikai biztonságról és szabadságjogokról szóló francia törvény előírja, önnek joga van megtekinteni, módosítani vagy törölni bármilyen önre vonatkozó adatot vagy tiltakozni bármilyen önre vonatkozó adat ellen, továbbá korlátozni, visszavonni vagy megtagadni a személyes adatai továbbítását. Emellett ön a törvény alapján jogosult dönteni arról, hogy a halála esetén mi történjen a személyes adataival. A személyes adatok gyűjtése idején 16 életévét be nem töltött bármely személy kérheti, hogy az adatokat a lehető leghamarabb töröljék. Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket, kéréseket, esetleges panaszokat alapvetően ide kell címezni: Air France Délégué à la Protection des Données / Adatvédelmi tisztviselő - ST.AJ IL 45, rue de Paris 95747 Roissy CDG Cedex France E-mail cím: mail.data.protection@airfrance.fr Amennyiben azonban az adott adatkezelés nem vagy nem kizárólag az Air France, illetve a KLM tevékenységi központjában valósul meg, vagy arra irányul, hanem más tagállamok (is) érintettek, úgy az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket, kéréseket, esetleges panaszokat – tagállamonként külön-külön feltüntetve – az alábbi címeken fogadjuk: [lista] Kérjük, adja meg az adatokat, beleértve a teljes nevét és e-mail címét, hogy azonosíthassuk önt, valamint a személyazonossága megerősítéséhez szükséges egyéb vonatkozó információt. Egyes szolgáltatások esetében e jogok közvetlenül a honlapon gyakorolhatók (személyes fiók kezelése, foglalások, hűségprogram, stb.). Önnek joga van arra is, hogy a személyes adatokra vonatkozó szabályok, és különösen a GDPR megsértése esetén segítséget kapjon a CNIL-től (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a CNIL a fő felügyeleti hatóság az Air France, illetve a KLM által megvalósított adatkezelések vonatkozásában. Mivel azonban a jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelési tevékenységek nem csupán az Air France, illetve a KLM tevékenységi központjában megvalósított adatkezelésekre korlátozódnak, a tevékenységi központon kívüli, más tagállamokat érintő adatkezelések esetén az alábbiak az irányadók. Tekintettel arra, hogy az Air France, illetve a KLM több tagállam területén, illetve területére irányulóan is végez adatkezelési tevékenységet, ezért az érintetti jogok gyakorlása érdekében Ön az adott tagállam területén illetékes úgynevezett érintett felügyeleti hatósághoz fordulhat. Bővebb információért kérjük, látogasson el az adott tagállam területén illetékes felügyeleti (adatvédelmi) hatóság honlapjára. A Flying Blue és BlueBiz hűségprogramok tekintetében az Air France fenti címén, illetve a KLM esetében az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja a jogait, vonhatja vissza a hozzájárulását vagy jelentheti be a kérdését/panaszát: KLM Royal Dutch Airlines Privacy Office – AMSPI PO Box 7700 1117 ZL Luchthaven Schiphol The Netherlands E-mail cím: KLMPrivacyOffice@klm.com Az Air France és a KLM közösen lép fel minden esetben, amikor az ön jogainak biztosítása vagy bármilyen kérdésének vagy panaszának a megválaszolása válik szükségessé. Amikor ön kapcsolatban lép az ügyfélszolgálatunkkal, a telefonhívását rögzíthetjük annak érdekében, hogy javítsuk a szolgáltatásainkat és elkerüljük a jogvitákat vagy a rosszindulatú hívásokat. Ha nem szeretné, hogy rögzítsük a beszélgetést, kérjük, a beszélgetés elején tájékoztassa erről a személyzetünk tagját. Ön jogosult visszautasítani az adatai marketing célokra való gyűjtését. Ha a törvény előírja, személyes adatokat csak azt követően használunk online marketing célokra, hogy beszereztük az ön kifejezett hozzájárulását. Ha már nem kívánja megkapni az Air France hírlevelét e-mailben, használhatja a minden egyes üzenet alján megtalálható leiratkozás linket. Ha nem szeretne ajánlatokat kapni a Flying Blue-tól és a partnereinktől, a Flying Blue fiókjába bejelentkezve a profiljában frissítheti a kapcsolattartási beállításait. Egyes szolgáltatások végzéséhez elengedhetetlen a személyes adatok gyűjtése (speciális étrend, orvosi segítség, stb.) Ön természetesen tiltakozhat az ilyen személyes adatok felhasználása ellen, de lehet, hogy emiatt nem tudja igénybe venni ezeket szolgáltatásokat. Amint azt a francia és nemzetközi törvények és rendeletek előírják, az adatok megadásának elmaradása vagy hibás adatok megadása azt eredményezheti, hogy ön nem fog tudni beszállni vagy hogy megtagadják öntől a belépést egy külföldi országba (például a vámhatóságok döntése alapján), amiért az Air France nem tehető felelőssé.

AZ AIR FRANCE ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK HOGYAN KAPCSOLÓDNAK A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁHOZ ÉS AZ ÉN MOBIL ESZKÖZEIMHEZ?

Az Air France arra törekszik, hogy folyamatosan javítsa az elektronikus szolgáltatásait az ügyfelei, lehetséges ügyfelei és a látogatók általi hozzáférés megkönnyítése érdekében. Nevezetesen, az Air France honlapja (és mobil oldala) 24 órás hozzáférést tesz lehetővé az online foglalási és jegyértékesítő szolgáltatásokhoz, valamint a Flying Blue szolgáltatásokhoz. Információt kaphat szállás- és autókölcsönzési lehetőségekről, valamint a partnereink által kínált utazás biztosításokról. Az Air France fiókja létrehozásának és az ahhoz való kapcsolódás megkönnyítése érdekében az Air France fiókját hozzákapcsolhatja a legtöbb közösségi médium oldalaihoz. Azáltal, hogy hozzájárul bizonyos személyes adatai megosztásához, amiket az egyes közösségi médiumok honlapján levő fiókengedélyezési lap sorol fel, ön optimalizálhatja az Air France honlapján tapasztalt élményt. Ha úgy kívánja, bármikor megszüntetheti az Air France és a közösségi médium fiókok közötti kapcsolódást. cookie-k kezeléséről szóló irányelveinket.

SÜTIK

A honlapon kínált szolgáltatások folyamatos javítása és a vásárlói elvárásoknak való megfelelés érdekében az Air France is használhat „sütiket”. Ezek szöveges fájlok, amiket az ügyfelek eszközeinek azonosítására használunk, amikor azok hozzáférnek az Air France szolgáltatásaihoz. A sütik vagy az ön eszközei (asztali számítógép, táblagép, okostelefon, stb.) nyomkövetőinek tárolása lehetővé teszi az Air France számára információ és személyes adatok gyűjtését. Az eszközei beállításaitól függően a sütik a következőket teszik lehetővé: • a sütik lehetővé teszik az ön számára, hogy használja az Air France honlap főbb funkcióit; • segíthetnek nekünk a honlapunk fejlesztésében és az ön által észlelhető hibák felderítésében; • lehetővé teszik számunkra, hogy emlékezzünk az ön választásaira és preferenciáira, és hogy személyre szabhassuk az ön felhasználói felületét; • lehetővé teszik számunkra, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk a honlap forgalmának kezelése és az Air France honlap különböző részeinek használata érdekében (meglátogatott oldalak, felhasználó navigációs szokásai), amelyek lehetővé teszik számunkra a honlaphoz és az általunk kínált szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói élmény javítását; • lehetővé teszik számunkra a marketing kampányaink hatékonyságának nyomon követését a marketing befektetéseinkhez kapcsolódó vásárlások és kattintások mennyiségének mérése és elemzése révén; • megmutatják nekünk az ön által megtekintett oldalak tartalmát, az ön járatkereséseit és az ön által a közelmúltban meglátogatott más honlapokon, oldalakon és weboldalakon a regisztráció során megadott információt; • lehetővé teszik számunkra, hogy megosszuk az információt más weboldalakkal az ön számára érdekes és hasznos reklámtartalmak megjelenítése céljából; • lehetővé teszik számunkra, hogy információt osszunk meg a közösségi médiában. Az ön sütik használatára vonatkozó böngészőbeállításaitól függően előfordulhat, hogy egyes nyomkövetőket továbbítunk vagy azokat harmadik felek (reklámcégek, kommunikációs ügynökségek, stb.) megismerik, miközben ön meglátogatja az Air France honlapját. Ön bármikor megváltoztathatja a böngészőbeállításait az ilyen sütik kezeléséhez. Arra vonatkozó további információért, hogy az Air France hogyan kezeli a sütiket, kérjük, olvassa el a sütikezelési szabályzatot. IT biztonság portálon.

INFORMATIKAI BIZTONSÁG / BIZTONSÁGOS TRANZAKCÓK

Az Air France elkötelezett az ön által megadott személyes adatok biztonságának és védelmének biztosítása iránt. Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk az ön által velünk megosztott személyes adatok jellegére, hatásaira és összefüggéseire, valamint a kezelésükkel együtt járó kockázatokra tekintettel, annak érdekében, hogy megvédjük az ön személyes adatait és különösen, hogy megakadályozzuk a korrupciót, a károkozást vagy a jogosulatlan harmadik személyek általi használatot, akár véletlenül, akár bűncselekmény révén. Ily módon ön azzal a biztosítékkal vásárolhatja meg a jegyét a honlapunkon, hogy az adatait bizalmasan és biztonságosan kezeljük. A legújabb technológiákat alkalmazó biztonságos online fizetési rendszert kínálunk. Az Air France elkötelezett az online személyazonosság-lopás elleni küzdelem iránt. Emiatt az Air France csalásészlelő rendszert használ a hitel- vagy betéti kártyával végrehajtott fizetések esetében. A rendszert úgy tervezték, hogy védelmet nyújtson önnek a hitel- vagy betéti kártya elvesztése vagy ellopása esetén. Mindenkinek részt kell vennie az adatbiztonságban és az adatvédelemben. Emiatt javasoljuk, hogy ne adjon meg jelszavakat másoknak, és hogy jelentkezzen ki az Air France és a közösségi média fiókjaiból (különösen, ha ezek a fiókok össze vannak kapcsolva), és zárja be a böngészőablakot, amikor elhagyja az Air France honlapját, különösen akkor, ha nyilvános eszközt használ az internet elérésére. Ily módon más felhasználók nem lesznek képesek hozzáférni az ön személyes adataihoz. Erősen ajánljuk, hogy kerülje bármilyen, az Air France által kiállított és az ön személyes adatait tartalmazó dokumentum (beszállókártya, jegy száma, stb.) átadását harmadik személyeknek vagy az ilyen dokumentumok közzétételét a közösségi médiában. A legjobb biztonsági gyakorlatok megismerése érdekében keresse fel a francia nyelvű Informatikai biztonsági portált. Bizonyos szolgáltatások általános szerződési feltételei, amelyek elérhetők az Air France honlapján, további feltételeket tartalmazhatnak a személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban. Végül: az Air France bevezetett egy kifejezetten az adatbiztonsági jogsértések kezelésére kialakított eljárást, amely lehetővé teszi számunkra, hogy elhárítsuk az adatvédelmi jogsértéseket, értesítsük az illetékes hatóságokat és figyelmeztessük önt, ha a személyes adatai esetleg érintettek lehetnek.

KISKORÚAK SZEMÉLYES ADATAI

Az Air France nem gyűjti és kezeli 16 évnél fiatalabb kiskorúak személyes adatait a szülője vagy törvényes gyámja előzetes hozzájárulása nélkül. Ha az Air France honlapon, mobil oldalon vagy mobilalkalmazásokban gyermekeket érintő személyes adatokat gyűjtünk, a szüleik vagy törvényes gyámjaik jogosultak ezt írásban megtagadni a lap alján található címre küldött bejelentéssel. Emellett, ahogy fent is jeleztük, az adat gyűjtése idején 16. életévét be nem töltött gyermek kérheti, hogy az adatait a lehető leghamarabb töröljék.

KISKORÚAK SZEMÉLYES ADATAI

Az Air France nem gyűjti és kezeli 16 évnél fiatalabb kiskorúak személyes adatait a szülője vagy törvényes gyámja előzetes hozzájárulása nélkül. Ha az Air France honlapon, mobil oldalon vagy mobilalkalmazásokban gyermekeket érintő személyes adatokat gyűjtünk, a szüleik vagy törvényes gyámjaik jogosultak ezt írásban megtagadni a lap alján található címre küldött bejelentéssel. Emellett, ahogy fent is jeleztük, az adat gyűjtése idején 16. életévét be nem töltött gyermek kérheti, hogy az adatait a lehető leghamarabb töröljék.

MÁS HONLAPOKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Az Air France honlapján több oldal tartalmazhat linkeket más cégek honlapjainak eléréséhez. Javasoljuk, hogy olvassa el ezeknek a nem az Air France-hoz tartozó honlapoknak az adatvédelmi szabályzatait, mivel azok feltételei eltérhetnek a Air France honlapján levőktől. Az Air France nem felelős az ön személyes adatainak ilyen külső weboldalakon való felhasználásáért.

KÉRDÉSEK

Kérjük, hogy a célországában érvényes belépési előírásokra vonatkozó további információért keresse fel a honlap Előírások részét. Kérjük, hogy az USA hatóságai által bevezetett megfigyelési programra vonatkozó információért keresse fel a következő weboldalakat: Amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) adatvédelmi szabályzata Biztonságos Repülés Program

KAPCSOLAT

Amennyiben bármilyen további kérdése van ezzel a szabályzattal vagy azzal kapcsolatban, hogy az Air France hogyan kezeli az ön személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel a mail.data.protection@airfrance.fr e-mail címen.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Air France fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát bármikor módosítsa. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a szabályzat legújabb verzióját.  A jelenlegi verzió 2018. május 1-jén kelt.